Herdershond

Begripvolle werker

Hoog
Hoog
Hoog
Laag
SciencePDF (NL)PDF (EN)

Meer uitleg

De herdershond vertrouwt vaak op de klassieke of conventionele oplossingen ten koste van creatieve of alternatieve oplossingen. Daardoor ervaren ze het soms moeilijk om nieuwe ideeën te bedenken en naar andere ideeën te luisteren. De herdershond bezit veel zelfdiscipline, waardoor planmatig werken en het nakomen van beloftes geen probleem vormen. Plichtsbewust komt de herdershond zijn planning op tijd na. Ze zijn niet dominant, maar vertrouwen op de goede wil van anderen en zijn empathisch. Hierdoor verkiezen ze doorgaans samenwerkingen boven competitieve omgevingen. In gespannen situaties kunnen ze lijden aan stress. Het is soms ook moeilijk om de zaken te relativeren of goed te kunnen plaatsen.

Innovatie aandachtspunten

Behoudsgezind

Probeer niet vast te klampen aan conventionele oplossingen. Overweeg vernieuwende alternatieven.

Stel jezelf de vraag wat jij zou veranderen aan een idee zodat je het wél goed zou vinden.

Zelfdiscipline

Probeer niet te snel over te gaan tot actie. Laat discussie in het team toe om het team tot betere resultaten te laten komen.

Inlevend

Vertrouw voldoende op je eigen kennis, ervaring en expertise. Cijfer jezelf niet te snel weg en zorg dat je je bedenkingen en ideeën blijft delen in groep, ook al druisen ze in tegen de mening van anderen.

Stressgevoelig

Probeer discussie niet te ontwijken en neem feedback niet te persoonlijk op.

Denk na waarom stress niet nodig is.

Roep hulp in van collega’s bij stress.

Anticipeer gespannen momenten.

Innovatie sterktes

Zelfdiscipline

Legt zichzelf hoge kwaliteitseisen op en zet door.

Werkt planmatig en nauwkeurig.

Inlevend

Staat open voor anderen hun mening en vraagt er naar. Denkt gemakkelijk mee na met het team.

Kan goed discussies leiden en standpunten van anderen begrijpen.

Innovatierollen

Kritische stem tijdens discussies. (Let wel op dat herdershonden constructief blijven.)

Concepten uitwerken, implementatie coördineren en opvolgen.

Groepsdiscussies faciliteren en rekening houden met iedereen in het team. (Let wel op dat herdershonden ook vernieuwende oplossingen blijven stimuleren en overwegen.)

Vormt perfect een team met: