Olifant

Rustige, lieve werker

Laag
Hoog
Hoog
Laag
SciencePDF (NL)PDF (EN)

Meer uitleg

Olifanten zijn geneigd om te kiezen voor de conventionele oplossing en niet voor de alternatieve of creatieve oplossing. Echter, ze werken taken plichtbewust af en hebben een sterke zelfdiscipline voor zowel fijne als saaie taken. Olifanten komen beloftes ook (op tijd) na en werken planmatig. Ze zijn meegaand en werken liever samen in plaats van competitie aan te gaan. Boven alles zijn olifanten empathisch en ze hebben vertrouwen in andere mensen. Ze gaan over het algemeen ook uit van het goede van andere mensen en hun bedoelingen. Olifanten kunnen de zaken makkelijk relativeren of plaatsen. Ze zijn minder gevoelig en ervaren ook zelden stress in gespannen omstandigheden.

Innovatie aandachtspunten

Behoudsgezind

Probeer niet vast te klampen aan conventionele oplossingen. Overweeg vernieuwende alternatieven.

Stel jezelf de vraag wat jij zou veranderen aan een idee zodat je het wél goed zou vinden.

Zelfdiscipline

Probeer niet te snel over te gaan tot actie. Laat discussie in het team toe om het team tot betere resultaten te laten komen.

Inlevend

Vertrouw voldoende op je eigen kennis, ervaring en expertise. Cijfer jezelf niet te snel weg en zorg dat je je bedenkingen en ideeën blijft delen in groep, ook al druisen ze in tegen de mening van anderen.

Innovatie sterktes

Zelfdiscipline

Legt zichzelf hoge kwaliteitseisen op en zet door.

Werkt planmatig en nauwkeurig.

Inlevend

Staat open voor anderen hun mening en vraagt er naar. Denkt gemakkelijk mee na met het team.

Kan goed discussies leiden en standpunten van anderen begrijpen.

Stressbestendig

Kan goed de rust bewaren, heeft zelden last van stress.

Kan goed relativeren en kan in teamdiscussies goed om met kritiek.

Innovatierollen

Groepsdiscussies faciliteren en rekening houden met iedereen in het team. (Let wel op dat olifanten ook vernieuwende oplossingen blijven stimuleren en overwegen.)

Concepten uitwerken, implementatie coördineren en opvolgen.

Vormt perfect een team met: