Chimpansee

Gemoedelijke speelvogel

Laag
Hoog
Laag
Hoog
SciencePDF (NL)PDF (EN)

Meer uitleg

De chimpansee heeft gevoel voor esthetiek, is nieuwsgierig en heeft een groot inbeeldingsvermogen. Hierdoor zijn ze ook meer geneigd om creatieve oplossingen te verkiezen boven conventionele oplossingen. Chimpansees zijn niet erg planmatig en gedisciplineerd. Voorts hebben ze minder zelfdiscipline waardoor ze het soms moeilijk hebben met het (op tijd) nakomen van beloftes en plichtbewust werken. Boven alles zijn chimpansees meegaand en empathisch, ze vertrouwen andere mensen doorgaans. Dit maakt dat ze liever samenwerken in plaats van competitie aangaan. Ze gaan ook uit van het goede van andere mensen en hun bedoelingen. Tot slot zijn chimpansees kalm en kunnen ze de
zaken goed relativeren. Chimpansees lijden niet snel aan stress.

Innovatie aandachtspunten

Nonchalance

Zorg dat je niet te snel tevreden bent met je werk. Spreek deadlines af met anderen.

Deel taken op in subdoelen met een eigen deadline, die je afzonderlijk afwerkt.

Voorzie voldoende momenten waar je verantwoording aan anderen aflegt.

Leg aan anderen uit wat je hebt gedaan en waarom. Laat ze feedback geven, vragen stellen en verbeteringen voorstellen.

Inlevend

Vertrouw voldoende op je eigen kennis, ervaring en expertise. Cijfer jezelf niet te snel weg en zorg dat je je bedenkingen en ideeën blijft delen in groep, ook al druisen ze in tegen de mening van anderen.

Innovatie sterktes

Openheid

Bedenkt graag vernieuwende ideeën.

Staat open voor nieuwe ideeën en heeft een brede interesse.

Inlevend

Staat open voor anderen hun mening en vraagt er naar. Denkt gemakkelijk mee na met het team.

Kan goed discussies leiden en standpunten van anderen begrijpen.

Stressbestendig

Kan goed de rust bewaren, heeft zelden last van stress.

Kan goed relativeren en kan in teamdiscussies goed om met kritiek.

Innovatierollen

Ideeën en alternatieven bedenken.

Groepsdiscussies faciliteren en rekening houden met iedereen in het team.

Vormt perfect een team met: